Delen is onbegrensd

Delen is onbegrensd

De tijd is divers en mensen zijn divers, daarom: delen is onbegrensd

We leven in een tijd met onbegrensde mogelijkheden. Via internet ben je in contact met de hele wereldDelen is onbegrensd zonder dat je je huis uit hoeft. Je kunt dus op je eigen plek ook met mensen van een ander continent delen en daarom leven mensen in de 21e eeuw in deze situatie: delen is onbegrensd.

Delen is onbegrensdIk moet zeggen dat ik hier met volle teugen van geniet. Want de sfeer die andere landen en continenten kenmerken, krijg je als aanvulling op wat er in je eigen land aan ‘klimaat’ heerst.|
Natuurlijk is de basis voor het absorberen van bijvoorbeeld Oosterse sfeer, zoals in India, bij mij gelegd toen ik daar zelf zo’n 14 keer was. Anders is er geen herkenning, zelfs na enkele keren van bezoek aan een dergelijk land nog niet. Je eigen cultuur zit zo diep in je en ook in de omgeving die je omringt dat nieuwe ervaringen vrij spoedig weggevaagd worden als je ze geen nieuwe impuls geeft.

Vooral ook heeft de ervaring zicht verdiept omdat ik in het Osho International Meditation Resort verbleef en daar op diepDelen is onbegrensd niveau, met anderen samen, de stilte heb ervaren. Daarnaast was er ook de verwerking van de stilte door actief meditaties te doen en uitbundig te dansen. Hierdoor was de ervaring vele malen intenser dan zoals dat bij een toeristisch bezoek het geval is.

De Osho Zen Tarot verwijst ook naar delen op innerlijk niveau. De uiterlijke wereld is groot, maar volgens mystici is de innerlijke wereld nog veel groter. We kunnen daarom van binnen uit ook op grote schaal delen, zelfs onbegrensd.
Delen is onbegrensdHet delen op innerlijk niveau is er pas echt als we overstromen. We zien dat aan de vrouw-kaart van vuur Sharing/Delen. Als we zoveel schatten, bijvoorbeeld van wijsheid, in ons dragen dat we die niet meer kunnen bevatten, niet meer alleen voor onszelf kunnen houden, gaat we vanzelf delen. Dan willen ze eruit en dat is in feite het enige oprechte delen.
Er wordt verder van alles gedeeld in de wereld, maar dat gebeurt niet vanuit Abundance, niet vanuit Overvloed.

Delen uit Overvloed

En als iets niet overvloedig in je aanwezig is, zoals in de heer van Regenbogen Abundance/Overvloed te zien is en je gaat wel delen, heb je er dus een andere bedoeling mee.
Je doet het bijvoorbeeld omdat je iets terug verwacht of uit gewoonte of omdat je het idee hebt dat het van je verwacht wordt en je daarDelen is onbegrensd dus, vanuit onbewustheid, aan beantwoordt.
Als je ontwaakt, zie je al deze valkuilen en hoef je daar dus niet meer in te tuinen. Meditatie is de methode om je te doen ontwaken en om je wakker te houden. Vanuit meditatie ontstaat dus het echte delen.
Delen is prachtig en wezenlijk voor de menselijke groei. Energie die je overtollig hebt, kan uit je gaan en anderen verrijken. Tevens komt er in jou meer ruimte zodat je nieuwe zaken kunt laten opkomen en laten stromen.
Als je dit proces eenmaal bewust ervaart, is er geen houden meer aan. Het is een natuurlijk gebeuren en dat beleef je ook zo.

We merken dat ook bij de Osho Zen Tarot cursussen. Het delen van elkaars ervaringen en inzichten geeft een veelvuldigheid aan plezier, nieuwe inzichten opdoen en elkaar support geven. Iedere keer raakt mij dat weer en word ik erenorm blij van. Ook daarbij ervaren we: delen is onbegrensd.