Boeken van Donna


ALTERNATIEF voor Osho Zen Tarot Handboek, verkrijgbaar als print

Het Osho Zen Tarot Handboek, Nederlandse versie, is al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. Er worden geen Osho boeken meer in het Nederlands uitgegeven. Maar het wordt nu als ‘Print on Demand’ door mij aangeboden. Het is een ‘geklemde print’ van 119 A4 pagina’s, met een plastic omslag. En het is te bestellen via email.

Inhoud Osho Zen Tarot Handboek

Het Osho Zen Tarot Handboek biedt een uitgebreide introductie tot de hier-en-nu aanpak van Zen. Dit boek bevat een zeer uitgebreide beschrijving van de Osho Zen Tarot kaarten, van Zen en diverse andere thema’s. Je zult verbaasd staan welke verhalen en inzichten er achter de kaarten schuil gaan.

NEDERLANDS-talig tekstboekje bij de Osho Zen Tarot , Vervanging, is nu weer verkrijgbaar

Het Nederlandse tekstboekje bij de Osho Zen Tarot kaarten is niet langer los verkrijgbaar. Hier is de Vervanging met dezelfde inhoud. Om met de kaarten te werken is het prettig om de Nederlandse beschrijving van de kaarten, de symboliek, de werkwijze etc. te gebruiken, zo blijkt telkens weer. Als je interesse hebt, neem contact met mij op: donna@ma-donna.nl, lees meer

Een overzicht van de 5 boeken die door ik, Donna van der Steeg, geschreven heb, 2 in het Engels:

Boeken Boeken

1. Coachen met de OZT         20,-

 2.  Praktische Hints voor de OZT  20,-

3.Osho Zen Tarot Vervolg    20,-
ebook

Boeken Donna's Consulten Seeing Zen Being Zen

4.Vieren als Levenskunst, met meditatie- ideeën  20,-

5.Transformatie met Speelse thema’s   13,-

6.Osho Zen Tarot Basis Engels       24,-

De boeken zijn te bestellen via e mail. Bulk korting bij bestelling van meer boeken tegelijk.
Verder zijn de Boeken verkrijgbaar via de Boekhandel.

Inhoud van de Boeken

1.Coachen met de Osho Zen Tarot

Er zijn heel wat mensen die al jaren het Osho Zen Tarot deck in huis hebben en daar af en toe iets mee doen. Maar er is veel meer uit het werken met deze kaarten te halen, voor jezelf en anderen. Alleen moet je weten op welke manier dat kan. En dan blijkt, dat het deck een uitstekend instrument bij het coachen van mensen is. Dit wordt in het volgende nieuwe boek uiteengezet, dat onlangs verschenen is.
Het is een boek dat de mogelijkheden van de Osho Zen Tarot als coachinstrument ontvouwt en als kleurrijke Workshops voor Professionalsmethode voor zelfontwikkeling. Onderwerpen als:

 • een juiste vraagstelling
 • de bandbreedte van kaarten
 • de keuze van legpatronen en wijze van interpreteren
 • specifieke kaarten voor het coachen
 • de weg naar totaal mens-zijn
 • crisis en rebellie
 • in de wereld maar niet van de wereld zijn’

Boekenkomen voor het voetlicht. Ieder die geraakt is door de Osho Zen Tarotkaarten kan zijn licht opsteken bij de vele suggesties die er gegeven worden.Het boek bevat 10 hoofdstukken en telt 119 bladzijden. Diverse aspecten van het coachen met dit kaartendeck worden behandeld en ook wordt ingegaan op de eigentijdsheid ervan.
Verder worden onder andere de levensstroming Zen en het belang van meditatie belicht. En aan wat ‘Coachen met de Osho Zen Tarot’ in onze wereld en onze tijd kan betekenen is een apart hoofdstuk gewijd. Het boek is ontstaan op basis van het geven van vele workshops en cursussen in het werken met de Osho Zen Tarot en op verzoek van cursisten die de gegeven handreikingen graag in boekvorm beschikbaar wilden hebben.

2. Praktische Hints voor de Osho Zen Tarot   uitgave 2017
Mogelijkheden voor verdieping

De inzichten vanuit Zen kennen verschillende dimensies en oneindige diepgang. Het is een heel proces om die tot je te nemen en er zo mee versmolten te raken dat je ze begrijpt en ernaar kunt leven.
Als je al enige tijd met de Osho Zen Tarot werkt, maar ook als beginneling, ontstaat er een honger naar nieuwe inzichten en verdieping.
Dit boek wil daaraan tegemoet komen. Op basis van de vele cursussen en workshops die ik gegeven heb en blijf aanbieden, heb ik een aantal topics gekozen waarvan ik weet dat mensen er graag uitleg over willen hebben.
Ze geven je een dieper inzicht in jezelf als je met de Osho Zen Tarot kaarten werkt. Ook anderen zal het ten goede komen als je voor hen de Osho Zen Tarot kaarten duidt, omdat je begrip van de levensstroming Zen en van de kaarten zich verdiept heeft.
Mijn devies op basis van ervaring is: dichtbij de inhoud van de posities van de kaarten blijven en ook bij de betekenis van de Osho Zen Tarot kaarten zelf.
Echter: soms is een breder perspectief nodig.
Een van de grootste leerprocessen is om je zoveel mogelijk door de kaarten zelf te laten leiden. Te snel hebben we de neiging om onze eigen gedachtengang in te brengen. Maar de kaarten op zich spreken voldoende, helder en zuiver.
 De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

* De Osho Zen Tarot stelt je vraag opnieuw, waarbij 2 uitvoerige uitwerkingen worden gegeven
* Het interpreteren van de Feodale of Koninklijke kaarten
* Specifieke kaarten als ‘Exhaustion’ en ‘Inner Voice’ met hun eigen bijzonderheden
* Het duiden van speciale kaarten als ‘Laziness’ en ‘Sorrow’
* Het uitnodigende gebaar van de Osho Zen Tarot, waarbij niets opgelegd wordt
* Support bij Letting Go in het leven
* Meer Avontuur in je leven brengen

Een en ander geeft een nieuwe dimensie aan je huidige manier van interpreteren van de Osho Zen Tarot. Vergroting van inzicht geeft vreugde omdat je mogelijkheden verruimd worden. Ontwikkeling maakt blij omdat bepaalde, aanvankelijk moeizame, processen gemakkelijker gaan lopen. En dat is waar Zen helemaal vóór is, getuige een van de kernuitgangspunten: Easy is Right, Right is easy.

3. Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot, nu ook verkrijgbaar als E Book in het Nederlands en in het Engels

Het natuurlijke vervolg op “Coachen met de Osho Zen Tarot” is Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot. Beide boeken worden hogelijk gewaardeerd door mensen die geraakt zijn door de Osho Zen Tarot. Het heeft de volgende inhoud.

Een zuivere en eenduidige vraagstelling is belangrijk om een optimaal rendement van je Osho Zen Tarot kaarten te hebben. Daarnaast is de keuze van het juiste legpatroon belangrijk hiervoor.
Dit boek ‘Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ biedt een schat aan mogelijkheden voor de diverse levens- en coach-situaties.
Voorop staat het werken met jezelf, voor je persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast komen specifieke legpatronen voor coachen, voor relaties en voor je spirituele ontwikkeling aan bod. De totale inhoud is daarom als volgt:

 • Patronen voor Individuele vragen en situaties     Boeken
 • Patronen voor Coaching
 • Relatie Legpatronen
 • Patronen voor je Spirituele Ontwikkeling

De patronen worden, een voor een, door de auteur uitgelegd en in praktische situaties uitgevoerd. En op een harmonieuze manier staan Zen inzichten en verhelderende verhalen in de tekst gevlochten.
Op deze manier komt de rijkdom van de Osho Zen Tarot in volle glorie tot uiting. De oneindige mogelijkheden worden tastbaar en praktisch uitvoerbaar gemaakt.
Veel inzichtrijke en genoeglijke uren bij het werken met de Osho Zen Tarot zullen het gevolg zijn.
‘Nieuwe Toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ is een natuurlijk en waardig vervolg op het boek ‘Coachen met de Osho Zen Tarot’ waarin de fundamenten van de kaarten besproken worden. Het is een absolute aanrader voor mensen die meer uit hun Osho Zen Tarot deck willen halen. Beide boeken maken het werken met de Osho Zen Tarot diepgaander en waardevoller.

4.Vieren als Levenskunst, met meditatie-ideeën

Het leven van mensen kan veel feestelijker zijn dan het nu is. Er lijkt iets te ontbreken dat hen tot wezenlijk vieren aanzet. De oriëntatie naar binnen is nodig, want het echte vieren gebeurt vanuit het innerlijk.
Dit boek ‘Vieren als levenskunst’ biedt concrete mogelijkheden om intenser te gaan leven, zodat het echt vieren wordt. De inhoud bestaat uit:

 •  inzichtgevende beschouwingen
 • illustratieve verhalen vanuit een andere kijk
 • humoristische voorvallen en praktijkvoorbeelden
 • meditaties tijdens je dagelijks leven
 • overzicht van in het boek aangehaalde bewustzijnsoefeningen

Hierdoor er een nieuw licht geworpen wordt op feestelijkheid in het leven. In de praktisch getinte tekst  worden hiervoor volop suggesties gegeven.
In grijs gekleurde katernen staan ideeën voor meditatie op natuurlijke wijze in de tekst gevlochten. En ook worden er concrete hints voor bewustwording beschreven die direct toe te passen zijn.
Bewustwording is een avontuurlijke zoektocht die niet doodserieus, maar wel in alle oprechtheid dient te geschieden.
Humor zorgt hierbij voor ontspanning waardoor inzichten dieper door kunnen dringen. Het boek wil een stimulans zijn voor mensen om hun leven veel feestelijker te maken dan nu het geval is. Te snel tevreden zijn op dit punt geeft een leven opBoeken een minimumrantsoen terwijl het maximale haalbaar is. Door het avontuur van de innerlijke zoektocht aan te gaan, kun je ontdekken hoe uitgestrekt de binnenwereld is en hoe betekenisvol. Zonder je onnodig iets van de buitenwereld te hoeven ontzeggen, ontstaat er een leven van totale intensiteit. En een dergelijke levensvreugde werkt ook aanstekelijk op anderen.

Review van het boek Vieren als Levenskunst

drs. Marianne Bocage, klinisch psycholoog te Rotterdam

Met dit boek laat Donna van der Steeg zien dat zij de inter-persoonlijke discipline van psychotherapie erg goed kan verenigen met de persoonlijke discipline van het werken met de eigen geest door het beoefenen van meditatie. Voor haar zal psychologie nooit compleet zijn als er geen plaats, niet voldoende plaats, wordt ingeruimd voor meditatie. Het bijzondere en praktische aan meditatieoefeningen is, dat iedereen met heel kleine oefeningen kan beginnen. En zich op deze wijze vertrouwd kan maken hiermee. De aandacht voor psychische klachten en de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen sluiten in dit boek prachtig op elkaar aan. De afwisseling van contemplaties en meditaties die in het dagelijks leven eenvoudig toepasbaar zijn, maken dat dit boek een waardevolle toevoeging is aan de reeds bestaande literatuur in dit genre.

Levensvreugde is de kern waar het allemaal om draait in dit boek.
De schrijfster maakt ons duidelijk dat geestelijke gezondheid veel meer is dan de afwezigheid van psychische klachten. Geestelijke gezondheid omvat ook sociaal, psychologisch en emotioneel welbevinden. Levenskunst kunnen we zien als het behoud van welbevinden ondanks alle pijn, verdriet en narigheid dat onontkoombaar bij het leven hoort. Sommige mensen zijn in staat om in elke levensfase het goede in dat bestaan naar boven te halen, anderen hebben daar meer moeite mee of zijn die kunst voor een deel kwijtgeraakt.
Donna zelf schrijft hierover: “Om tot een feestelijk leven te komen, moet er het een en ander gebeuren, zoals de reis naar binnen maken en dat binnenste verkennen”. Tijdens en na die verkenning zouden we eens kunnen proberen wat vaker te lachen. Een welgemeende lach is een samenstelling van plezier, optimisme, enthousiasme en levensvreugde/levenskunst. Een lach is een universeel gegeven en iedereen die een lach ziet op het gezicht van een ander krijgt bijna automatisch een positief gevoel.
In elk mens schuilt positieve energie en die energie kan opgewekt worden door humor en door lachen. Door een lach ben je in staat om iets positiefs door te geven maar als we het leven willen vieren, moeten we ook leren ontvangen. Veel mensen hebben het gevoel afhankelijk te zijn van de gever als ze iets ontvangen. Toch zullen we moeten leren het goede in dit leven, met open armen, in ontvangst te nemen. Pas dan zijn we in staat het leven te vieren!

De laatste jaren wint Levenskunst terrein binnen de psychologie en dit heeft een groeiend aanbod van boeken opgeleverd. ‘Vieren als levenskunst’ heeft mij meer inzicht verschaft in de samenhang tussen mijn persoonlijke, innerlijke ontwikkeling en die van mijn leefomgeving in de ruimste zin van het woord.
De eerste indruk die je krijgt als je dit boek in de hand houdt, is dat het er mooi uitziet. Al lezende kom je tot de ontdekking, dat dit boek met liefde en veel kennis van zaken geschreven is en heel belangrijk: dat er een stimulerende werking van uitgaat.
Het is een waardevol boek voor iedereen die persoonlijk of beroepshalve met spirituele ontwikkeling in de psychologie te maken heeft.

5. Transformatie met Speelse Thema’s

In dit boek, als 4e op rij in de boeken van drs. Donna van der Steeg, staat -zoals de titel aan aangeeft- Transformatie centraal. Het bevat een aantal kernachtige inzichten om het leven op een nieuwe manier te benaderen.
Het proces van continue verandering waar we allemaal toe uitgedaagd worden, hoeft niet zwaarwichtig te zijn, maar het speelse mag daarin een plaats hebben. Door een zekere luchthartigheid ontstaat ontspanning en dat bevordert het Transformatieproces juist.

Thema’s uit het boek zijn bijvoorbeeld:

 • ‘Hoe kom ik uit de greep van niet-blij-zijn’               Donna's Consulten
 • ‘Wat is er vrij aan vrijblijvendheid’
 • ‘Je alleen-zijn overstijgt eenzaamheid’
 • ‘Met pijn omgaan’
 • ‘De veranderende kracht van creativiteit’
 • ‘Het bijzondere van tranen’
 • ‘Telkens een nieuw en rijker begin’

Deze en andere zetten je op het spoor van herziening van bestaande inzichten en mechanismen. Tussen de teksten door geven de beschrijving van humoristische voorvallen en veelzeggende illustraties accent aan het speelse element.
Op die manier word je de sleutel aangereikt voor een meer bewust, authentieker en daardoor gelukkiger leven.Het boek bevat 20 korte hoofdstukken die afzonderlijk van elkaar en in willekeurige volgorde. Het is een boek waar je een stukje in leest om het vervolgens weer weg te leggen. De inhoud blijft wel doorwerken…totdat je het weer oppakt.

Interview met Donna door Puja Sturm in Osho Marut Nieuwsbrief

Onze vaste correspondente, Ma Donna, heeft een nieuw boek geschreven, jullie weten wel, degene die in Osho Marut Nieuwsbrief de nieuw uitgekomen boeken van Osho bespreekt. Het heet: “Transformatie ….. met speelse thema’s”.

BoekenTransformatie met Speelse Thema’s Ik ben er enthousiast over. Het is een leuk, handzaam boekje. Het lijkt wel de praktische uitwerking van ideeën van Osho. Een boek om vaak te pakken!

Ik heb haar geïnterviewd. De teksten zijn vooral praktisch gericht. “Zoals ik altijd psychologie les gaf. Zo van: heb je er iets aan in je leven? En wát heb je er dan aan?”

Het boek ‘Transformatie met Speelse Thema’s’ is opgedragen aan Osho. Bij elk van de 20 teksten staat een grap uit de Osho-wereld . Bij iedere tekst staan bijpassende illustraties.

Ik noem wat onderwerpen die mij boeiden:

 • Wat is er vrij aan vrijblijvendheid?
 • Met pijn weten om te gaan
 • Het gracieuze mag er meer zijn

En enkele zinnen die mij opvielen:
“Breng bewustzijn in je bewegen. In het westen wordt het lopen als louter functioneel gezien, men beweegt zich van A naar B. Het echte zich gracieus voortbewegen, je ervan bewust zijn dat je loopt en er ook van genieten, dat komt uit meditatie voort.”

“Het is nog altijd een vast gegeven dat mensen zich op grote schaal gaan voortplanten. En zo krijgt dan iedereen kinderen zonder dat men diepgaand bij zichzelf heeft nagegaan of dat bij zijn/haar realisatie hoort.”

Nog eentje: “Als je connectie hebt met meer mensen komt er meer schakering in je bloei.”

De zus van Donna, Devi, is verleden jaar overleden. De zus voor wie ze jaren lang zorgde. Donna vertelt dat het maken van dit boek haar enigszins heeft geholpen in haar verdriet. Op zoek naar een nieuwe balans kon ze haar weg een beetje beter vinden.

Voor Donna is het doel van het schrijven van dit boek: “Een ander kan er iets aan hebben. Ik vind het belangrijk om wat bij mezelf speelt toe te voegen aan de wereld, een soort nieuwe geboorte van jezelf is het. Er zijn zoveel mensen die op ’t randje staan om op een andere, een nieuwe manier te gaan leven en ik wil ze zo graag een zetje geven. Als er iets van Osho’s visie overkomt, fijn!!”

Mij verwondert het dat Donna zoveel ideeën heeft en danig boeken weet om te zetten. Ze vertelt me dat die in haar opborrelen, als vanzelf. Wat ze ziet in Transformatiezichzelf, daar gaat ze van uit.

Het optimisme van Donna spat aan alle kanten uit het boek, vind ik. Is ze zo optimistisch als het lijkt? “Ik heb een onverwoestbaar zoeken naar wat oké is, ik probeer altijd de positieve kanten op te zoeken.”
Puja Sturm, oprichtster van Osho Marut in Groningen