E mail Cursussen Osho Zen Tarot


Afstandsonderwijs onder handbereik

Voor mensen die zich graag thuis ontwikkelen zijn er de ‘E mail Cursussen Osho Zen Tarot’, de Basis e mail cursus en de Vervolg e mail cursus.

E mail Basis cursus Osho Zen Tarot

E mail cursussen Osho Zen TarotAls eerste van de ‘E mail Cursussen Osho Zen Tarot’ is er de email Basis cursus. Deze omvat 10 lessen; de lessen worden elektronisch toegestuurd. Er is adequate en vlotte huiswerkbegeleiding.
Werken met de Osho Zen Tarot is een geliefd instrument om tot zelfontdekking en zelfinzicht te komen. Het Osho Zen Tarot neemt onder alle decks een speciale plaats in. Er wordt uitgegaan van de situatie die er ‘hier en nu’ voor iemand is en welke mogelijkheden er zijn om daar verandering in aan te brengen.

Leren werken met de Osho Zen Tarot is geen toekomst voorspellen, maar wel een methode leren die tot een mooiere toekomst kan leiden. Je wordt je namelijk van veel meer dingen in je leven bewust. En alleen bewustzijn leidt uiteindelijk tot geluk. De Osho Zen Tarot schud je wakker om je in contact te brengen met je gevoeligheid, je intuïtie, je compassie, je ontvankelijkheid, je moed en je individualiteit.

De e mail Basiscursus bestaat uit 10 lessen en deze thema’s komen onder andere aan de orde:

 • De opzet van het Osho Zen Tarot deck
 • De betekenis van de afzonderlijke kaarten
 • De grote Arcana
 • De kleine Arcana
 • Verschillende legpatronen en de interpretatie ervan
 • Diverse relatie legpatronen en interpretatie ervan
 • Osho en Tarot en Meditatie, speciale muziek
 • Osho Zen Tarot en Heel worden
 • Osho Zen Tarot in de Praktijk

E mail cursussen Osho Zen TarotPrijs: 10 lessen en het boek ‘Coachen met de Osho Zen Tarot’ €140,-E mail cursussen Osho Zen Tarot
Informatie en opgave: Mail en 0626750740

Bij het succesvol afsluiten van deze cursus ontvangt u een certificaat.

E mail Cursussen Osho Zen Tarot: e mail Vervolgcursus

Inmiddels is de ‘E mail Basiscursus Osho Zen Tarot’ door een groot aantal mensen gedaan. De cursisten hebben ontdekt welk prachtig instrument voor zelfontdekking en transformatie ze in huis hebben.

Maar er is nog veel meer mogelijk. Je kunt de Osho Zen Tarot ook heel goed gebruiken bij trainingen en coachen, maar ook voor verdere zelfontdekking. Daarvoor is verdieping nodig en dat gebeurt in de  E mail vervolgcurE mail cursussen Osho Zen Tarot sus Osho Zen Tarot.

De lessen sluiten perfect aan op de E mail Basiscursus en worden elektronisch toegestuurd. Er vindt een adequate en vlotte huiswerkbegeleiding plaats.Deze cursus bestaat uit 9 lessen, met onder andere de volgende onderdelen:

 • Patroon bij de eerste benadering van cliënten: problematiek of groei
 • Het Eye-opener legpatroon
 • Dieper werken met jezelf of anderen: de Sleutel
 • Het patroon van: Bewustzijn zonder te kiezen
 • Het legpatroon voor een betere Balans
 • De Lemniscaat voor uiterlijke en innerlijke indrukken
 • Evenwicht in Yin en Yang

Je zult in deze cursus ontdekken wat voor rijkdom er schuil gaat achter de Osho Zen Tarot kaarten en hoeveel meer mogelijkheden er zijn dan je ooit dacht.

E mail cursussen Osho Zen Tarot Prijs: 9 lessen en het boek ‘Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ € 140,-
Informatie en opgave: Mail en 0626750740

Bij het succesvol afsluiten van deze cursus ontvang je een certificaat.