Zen Zien Zen Zijn


De Essentie van Zen

De Cursus Zen Zien Zen Zijn heeft een belangrijke reden, namelijk dat de Osho Zen Tarot gebaseerd is op de Zenvisie die voortgekomen is uit de levensstroming Zen.
Deze is echter niet zo eenduidig. Er zijn nogal wat mensen die Zen als een moeizame weg zien, aan de hand van zware trainingen. De Verlichte meester Osho heeft het Westen een geheel nieuwe benadering van Zen voorgeschoteld. Talloze lezingen heeft hij eraan gewijd om de Zenmeesters voor ons toegankelijk te maken.
Hierdoor is Zen van de starre principes bevrijd waarmee zij eerder gepresenteerd werd door westerlingen. Zen Zien Zen ZijnEen formele levensrichting is Zen nooit geworden, er is nooit een -isme uit haar ontstaan.

In de levensstroming Zen worden handreikingen gegeven om weer bij je natuurlijke levenssappen te komen. Het lijkt af en toe kinderlijk eenvoudig wat er aangereikt wordt en daardoor wordt de waarde er snel van over ‘t hoofd gezien. Zo simpel kan het toch niet zijn?! Maar dat is het juist wel, al hebben we een en ander daarmee nog niet gerealiseerd. ‘Natuurlijk zijn’ en ‘totaal zijn’ betreffen, mentaal gezien, geen ingewikkelde begrippen. Existentieel gezien, blijken ze wel gecompliceerd te zijn, omdat we zover van natuurlijk leven afgedwaald zijn De volgende thema’s komen, onder meer, in de cursus aan bod.

Thema’s uit Zen Zien Zen Zijn

  • Zen is Totaal zijn
  • Zen is in ‘Let go’ leven
  • Zen is wild en ongecultiveerd zijn
  • Zen gaat voorbij elk -isme
  • Zen verwijst naar (N)iets dat Alles is
  • Zen is ‘met de vogels meevliegen’

Bij de Zen-cursus hoort een syllabus die voorzien is van prachtige, veelzeggende illustraties. Ze maken vaakZen Zien Zen Zijn meer duidelijk dan tekst kan doen.
Bij elk thema worden Osho Zen Tarot kaarten geselecteerd en in patroon gelegd. Het nieuwe boek ‘Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ bevat prima materiaal ervoor. Hierdoor wordt duidelijk hoe Zen volgens de benadering van Osho in de kaarten doorwerkt. Je gaat op deze manier de Osho Zen Tarot kaarten beter begrijpen wat ook weer vruchten afwerpt voor je interpretatie van de legpatronen.

De cursus bestaat uit 2 workshops. De prijs is €90,-.
Kijk voor actuele cursusdata in de agenda.

Voor nadere informatie kun je contact met mij opnemen via e mail.

Bij succesvolle afronding van de twee workshops Zen Zien Zen Zijn is er een certificaat beschikbaar.