Workshops Dromen


2 Workshops Dromen vanuit 2 aspecten

In de ‘Workshops Dromen’ gaat het om 2 aspecten: ‘bewustwording van dromen’ en ‘je droom realiseren’. Er zijn daarom 2 droomworkshops die op twee verschillende dagen gegeven worden.

Workshop Dromen I: Bewustwording van Dromen

In workshop l, Bewustwording van je Dromen, wordt er met de Kristal-Activator gewerkt. Dit is een instrument van Peter Mandel uit de Kleurenpunctuur. Deze brengt je in een diepe ontspanning, zodat je contact kunt maken met wat er innerlijk in je omgaat.
Door middel van de Kristal-Activator word je je er bewust van wat je dromen zijn. Workshop Dromen
Aanvullend krijg je een behandeling met gekleurd licht via de lichtpen volgens de kleurenpunctuur. Dit gebeurt in overeenstemming met op welke plek van je lichaam de Kristal Activator toegepast wordt. En verder zijn de behoeften belangrijk, namelijk welke kleur je nodig hebt en aangenaam vindt. Het resultaat is ontspanning, een betere balans en mogelijk ook het oplossen van klachten. Al met al treedt er een grotere (lichaams) bewustwording op die uiteindelijk tot groter welbevinden en levensgeluk leidt. Waarschijnlijk kom je tegen wat dromen zijn en hoe je die hebt onderdrukt. Alles waarvan we ons bewust worden, kunnen we tot meer geluk inzetten. In deze workshop gebruiken we ook de Osho Zen Tarot kaarten, namelijk om meer licht op (eventueel onderdrukte) dromen te werpen.

Workshop Dromen II: Hoe realiseren we onze dromen

In deze tweede workshop gaan we na hoe we onze dromen in het leven Workshop Dromenkunnen realiseren. Zonder dromen ontstaan er geen nieuwe ontwikkelingen. Ondertussen kunnen ook oude dromen die we niet waar hebben kunnen maken, ons aardig in de weg zitten. Door middel van de Osho Zen Tarot kaarten gaan we op tafel brengen hoe we het oude dat niet meer bij ons leven past, kunnen loslaten. Dan is er des te meer ruimte en energie om onze huidige dromen te realiseren. En bij deze nieuwe dromen onderzoeken we welke stappen we het beste kunnen nemen om ze te verwezenlijken. Ook kan duidelijk worden welke middelen we het beste kunnen inzetten en of het raadzaam is dat we hierbij andere mensen gaan betrekken en wie dat zijn. De Osho Zen Tarot spiegelt het onbewuste en maakt ons deze zaken duidelijk.
Ook in Workshop II gaat er met de Kleurenpunctuur gewerkt worden. DeWorkshops Dromen toepassing van de de lichtset kan je uitnodigen en aanmoedigen bij het realiseren van je dromen.

De kosten voor de twee workshops zijn in totaal € 90,- .

Kijk voor actuele cursusdata in de agenda.

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via e mail.