Osho Zen Tarot Vervolgcursus

Vervolgcursussen Osho Zen Tarot


Twee mogelijkheden als ‘Vervolgcursussen Osho Zen Tarot’

Na de BasVervolgcursussen Osho Zen Tarotiscursus is er mogelijkheid om je inzichten te verdiepen door aan een van de ‘Vervolgcursussen Osho Zen Tarot’ deel te nemen. In deze Vervolgcursussen worden nieuwe, vaak onbekende, legpatronen gepresenteerd. Ze zijn uitstekend geschikt om toe te passen bij het coachen van mensen. Ook kun je er voor het inzicht in je eigen leven bepaalde aspecten mee onder de loep nemen.
Deze patronen geven eens temeer aan welke talrijke mogelijkheden er in de Osho Zen Tarot zijn om jezelf beter te leren kennen en anderen op het spoor van zelfontdekking te zetten.

Dit zijn de twee mogelijkheden om als Vervolgcursussen Osho Zen Tarot te doen:

  • Vervolgcursus Osho Zen Tarot voor Coachen
  • Vervolgcursus Psychologie en Osho Zen Tarot

Vervolgcursus: Osho Zen Tarot voor Coachen

In deze Vervolgcursus  worden de volgende leggingen behandeld; het zijn nieuwe legpatronen, speciaal voor Coaching, zoals:Het Lemniscaat patroon, waarin uitgewerkt wordt welke indruk je maakt, wat de achtergrond hiervan is en welke indruk je graag zou willen maken.

 Vervolgcursussen Osho Zen Tarot

  • Bewustzijn zonder te kiezen. Bij keuzes is het raadzaam om uit te werken waar de verschillende alternatieven toe leiden en dat op diverse niveaus, alvorens de keuze te maken. Zorg dat je bewustzijn verhoogt en laat je daardoor leiden bij je keuze.
  • Het lezen van de Chakra’s . Bij elk van de 7 chakra’s ontvang je een hint wat er accent heeft en hoe je daar je voordeel mee kunt doen.

Er worden telkens 2 legpatronen per cursusmiddag behandeld. Thuis bereiden de cursisten de patronen voor. Deze worden met tot A5 vergrote kaarten op het magneetbord gehecht. Op die manier heeft ieder goed zicht en kan, van een vruchtbare afstand, het patroon gezamenlijk bekeken worden.

Prijs is inclusief uitvoerige syllabus en het boek Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ €140,-

Bij het succesvol afsluiten van deze cursus ontvang je een certificaat.

  • Vervolgcursus “Osho Zen Tarot voor Coachen” wordt op een nader te bepalen datum gegeven.

Vervolgcursus: Psychologie en Osho Zen Tarot

Als tweede mogelijkheid bij de Vervolgcursussen Osho Zen Tarot bied ik de cursus ‘Psychologie en Osho Zen
Tarot’ aan. Hierin komen psychische verschijnselen aan de orde die met de Osho Zen Tarot zeer goed te benaderen zijn. Je krijgt meer zicht hoe een en ander bij jezelf en bij anderen werkt.Er worden telkens 2 legpatronen per cursusmiddag behandeld. Thuis bereiden de cursisten de patronen voor. Deze worden met tot A5 vergrote kaarten op het magneetbord gehecht. Op die manier heeft ieder goed zicht en kan, van een vruchtbare afstand, het patroon gezamenlijk bekeken worden. De volgende legpatronen komen onder andere aan bod:

  •  Blinde vlekken. Iedereen heeft gebieden waarvan hij/zij zich niet bewust is en die een ander wel ziet of zelfs die een ander ook niet ziet.
  •  De 7 aspecten van de peVervolgcursussen Osho Zen Tarotrsoonlijkheid op dit moment. Helderheid hieromtrent wijst je op wat meer accent mag krijgen of wat je kunt transformeren
  • Het Piramide patroon. Het is een mooie uitvoering om een situatie beter te begrijpen gezien de diverse dimensies die op tafel komen.

Prijs is inclusief uitvoerige syllabus en het boek ’‘Praktische Hints voor de Osho Zen Tarot” €140,-

Bij het succesvol afsluiten van deze cursus ontvang je een certificaat.

  • Als je belangstelling hebt om de Vervolgcursus “Psychologie en Osho Zen Tarot”, bestaande uit 3 workshops, te volgen, neem dan contact met me op.

Kijk voor verdere actuele cursusdata in de agenda