Workshop Osho Zen Tarot en Aura soma

Workshop Osho Zen Tarot en Aura soma


Workshop combi met Aura Soma

In de ‘Workshop Osho Zen Tarot en Aura soma’ ontmoeten we twee kleuren benaderingen, ieder met een eigen accenWorkshop Osho Zen Tarot en Aura somat.

De Osho Zen Tarot benadering

In de Osho Zen Tarot speelt ‘kleur’ een belangrijke rol. Dat zie je op zich aan de ongelofelijke kleurrijkheid van de kaarten, waar bijna iedereen onmiddellijk door getroffen is.
Verder is er de indeling in de 4 elementen van de kleine Arcana die op basis van kleuren is. Rood staat voor het element vuur en betekent: actie. Blauw staat voor het element water en houdt ‘emotie’ in. Grijs staat voor het element wolken en wil zeggen: het onverlichte denken. Regenbogen staat voor het element ‘fysiek’ en dat betekent: het aardse is even belangrijk als het hemelse, er bestaat een vloeiende overgang tussen beide.

De Aura soma benadering

Aura soma is een zachte en ‘zich niet opdringende kleurenbenadering’. Je kiest de kleur die je bent. Dat doe je naar aanleiding van een Aura soma opstelling met flessen of met ampullen. De kleur resoneert in jou op dit moment en dat heeft veel te betekenen. Je kunt ernaar kijken of het een fles of ampul is die één kleur bevat of waarbij sprake is van twee kleuren: welke kleur betreft dan de bovenkant en welke de onderkant? De fles zegt iets over wat je nu diep van binnen ervaart en wat je sterker kunt maken of ontwikkelen.

Workshop Osho Zen Tarot en Aura soma: het verband

Workshop Osho Zen Tarot en Aura somaElke Osho Zen Tarotkaart is aan een Aura soma fles of ampul te koppelen. Omdat ze elk een eigen benadering hebben, vullen de inzichten van beide methodes elkaar aan. De Aura soma geeft een extra accent aan een Osho Zen Tarot kaartlegging en vaak een extra opening. En

Workshop Osho Zen Tarot en Aura soma een Osho Zen Tarot kaart geeft regelmatig een verheldering en verdieping aan de Aura soma keuze van flessen of ampullen. Ook geeft de inzet van twee verschillende substanties, Osho Zen Tarot (vast) en Aura soma (vloeibaar) een rijk en totaal geheel bij een individuele sessie of een groepsgebeuren. Alleen al om de combinatie te zien, geeft kreten van verrukking en ook prachtige intense stilte.

In een ‘workshop Osho Zen Tarot en Aura soma’ wordt de deelnemers vooraf gevraagd om vast te stellen welke kleur er bij hen de laatste dagen voor de workshop vooral aanwezig is. Tijdens de workshop kiezen ze uit de flessen of ampullen welke daarvan hun kleur het beste reflecteert. Vervolgens wordt de Osho Zen Tarot kaart erbij genomen die aan de desbetreffende fles of ampul gekoppeld is. Een en ander wordt dan met het oog op de levenssituatie van iemand op het huidige moment geduid.
In het vervolg van de workshop waarin meditatie en Osho Zen Tarot kaartleggingen plaats vinden, wordt telkens op de specifieke kleur van iemand terug gekomen. We gaan na of de kleur hetzelfde blijft, meer of minder intens wordt en mogelijk verandering ondergaat en wat dat voor iemand persoonlijk wil zeggen.

De kosten voor deze workshop Osho Zen Tarot en Aura soma zijn €45,- .

Kijk voor actuele cursusdata in de agenda.

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen via e mail.