Wie kijkt over je schouder mee?

Wie kijkt over je schouder mee

Osho Zen Tarot: wie kijkt over je schouder mee?

We laten ons vaak meer belasten dan nodig is, concludeer ik regelmatig. Deze vraag is dan ook gerechtvaardigd: ‘wie kijkt over je schouder mee’?  Want dit gebeuren doet een aanslag op een gemakkelijk, aangenaam en feestelijk leven. Een dergelijk leven is waar de levensstroming Zen permanent toe uitnodigt. Zen zet jWie kijkt over je schouder meee niet vast in dogma’s en opgelegde normen en waarden waaraan je je dient te houden. De enige waarde is om de manier waarop je leeft en met anderen omgaat vanuit je bewustzijn te laten ontstaan. En de enige ‘zonde’ die je daarom kunt bedrijven is: onbewust leven.
De consequentie van bewust leven is dat je doorlopend bij jezelf nagaat: is wat ik hier poneer of nu doe werkelijk afkomstig uit mijn eigen innerlijk inzicht?
Zo vanzelfsprekend is dat namelijk niet, want we hebben lagen van conditionering om ons wezen heen. Ook al geven mensen aan, dat ze vanuit zichzelf leven en dat ze afgelegd hebben waarmee anderen hen ooit belastten, de praktijk blijkt het tegendeel uit te wijzen. Dat wil niet zeggen, dat ze op dat moment staan te liegen, het is een kwestie van niet bewust zijn.
Psychologisch gezien kun je het menselijk bewustzijn vergelijken met een ijsberg: 10 % steekt boven het water uit en dat is het bewuste leven, maar 90 % ligt onder water en daarmee hebben we geen connectie. Sterker nog: dat laatste bestuurt ons. Want omdat we het niet kennen, er niet mee in contact staan, onderscheiden we ook niet wanneer het opspeelt. En zo laten we ons, onbewust, belasten met wat anderen ons ooit influisterden en daarnaar te handelen. Alles wat niet uit onszelf stamt, is niet authentiek en het belemmert de natuurlijke ‘flow of life’, waar Zen voor staat.

Wie kijkt over je schouder meeDe Last; uitvinden: wie kijkt over je schouder mee?

Op de afbeelding, kaart 6 The Burden/De Last van het element Wolken van de Osho Zen Tarot, zie je hoe de figuur zich laat dirigeren door de persoon die zwaar op zijn/haar schouder drukt. “Die kant moet je op!” en “Dat moet je zo doen!”. Ook al denk je zelf van wel, niemand is daar, tot in alle lagen, vrij van. Maar voordat mensen zichzelf hiervan bevrijd hebben, wijzen ze anderen alweer de weg. “Ik wil je graag een tip geven” en dan wordt er geen inzicht gepresenteerd, er wordt niet gespiegeld, maar je krijgt pasklaar voorgeschoteld ‘hoe je ergens mee dient om te gaan’. En ook dat gebeurt weer vanuit onbewustheid. Want de enige die jou in levenszaken advies kan geven, ben je zelf.
Deze Osho Zen Tarot kaart The Burden/De Last nodigt uit om na te gaan waar jij je door laat belasten: wie laat je over je schouder meekijken? Als je dat diepgaand onderzoekt, komt het antwoord absoluut tot je. En de enige manier om dit grondig te doen, is meditatie.
Op kaart 4 van water, Turning in/Naar binnen gaan, zie je dat er inmiddels enig bewustzijn ontstaan is. De belasting door anderen wordt nu echt ervaren, wordt gevoeld. Het element water Wie kijkt over je schouder meestaat immers voor emoties.
En de methode om je meer en meer van deze last te bevrijden, is dat je je naar binnen keert.
Kaart 4 van water, Turning in/Naar binnen gaan laat zien, hoe onpeilbaar diep je wezen is. Het golvende blauwe gewaad geeft de eindeloosheid van de oceaan weer. “De innerlijke wereld is nog veel groter dan de uiterlijke.” geeft Osho aan. Maar op die laatste zijn we vrijwel altijd geconcentreerd.
Hoe meer we onszelf toestaan om naar binnen te gaan, diep in onze innerlijke wereld, des te minder vat hebben de ooit ons belastende personen op ons. Deze zie je op de kaart ‘Turning in’ weergegeven als meer of minder duidelijke maskers. Deze kunnen we steeds meer achter ons laten.
Want op diep niveau bevindt zich de laag van Stilte die er wel is, maar waar we vaak geen contact mee hebben.
Die zie je uitgedrukt door Grote Arcana kaart XVII SilencWie kijkt over je schouder meee/Stilte van de Osho Zen Tarot. Het is een themakaart, deel uitmakend van je Spirituele Reis. De werking van Stilte gaat dwars door alle lagen heen en heeft daarom invloed op alle levensgebieden. Het kan de grondtoon van ons bestaan worden, hoewel deze ’toon’ geluidloos is. Als stilte een integraal element in ons leven wordt, zullen lasten minder vat op ons hebben. De vraag: wie kijkt over je schouder mee, zal alleen nog maar een echo zijn. De bron van Stilte voedt je diep van binnen en vervult je totaal. Daar kan geen ongevraagd advies meer bijkomen.

Eens gebruikte ik de Silence OZT kaart als kerstkaart, want deze afbeelding ademt op zo’n bijzondere manier stilte zoals geen andere afbeelding dat voor mij doet. Als je je door de afbeelding laat raken, word je vanzelf stil…sttt
Meer diepgang en achtergronden bij de Osho Zen Tarot krijg je in ruime mate voorgeschoteld tijdens onder andere de Osho Zen Tarot Basiscursus