De Kunst van het Transformeren

Illusie is alleen in het begin zoet

Transformatie is geen gril, het is geen natuurlijk biologisch veranderingsproces, zij vereist inzicht en moed

Transformatie betreft geen eenmalige gebeurtenis. Het betreft een doorgaand proces dat hoogstwaarschijnlijk tot je laatste ademtocht doorgaat. We kunnen spreken van de ‘De Kunst van het Transformeren’, van een discipline. Namelijk: om in jezelf de dingen die je je in het leven en door meditatie bewust wordt, om te zetten omdat je tot andere inzichten gekomen bent.
De kunst van TransformatieTransformatie is er niet zomaar. En het betreft zeker niet de natuurlijke verandering die een kind maakt, in de groei, via puber, naar volwassene. Dat isDe Kunst van het Transformeren een proces dat, hoe dan ook plaatsvindt, een biologische gebeuren. het is dus gewoon een natuurlijke verandering en geen transformatie in de spirituele zin van het woord.
Transformeren doen mensen ook niet zomaar. Het vereist inzicht en daarnaast nog eens lef en moed om door te gaan. Je kunt daarom gerust van ‘De Kunst van het Transformeren’ spraken.
De meer gangbare reactie van mensen zijn deze: Van sommige zaken wegkijken, ze ontkennen en onderdrukken, zijn de gangbare manieren. Ook dan zijn ze niet oplost, want wat je verdringt, komt toch weer een keer boven en meestal op een ongelegen moment. Als je goed bent in onderdrukken, dan onderdruk je tegelijkertijd nog heel veel meer waardoor je steeds meer een ingehouden leven gaat leiden en je steeds minder jezelf wordt. Je leeft aalleen aan de buitenkant en bent een soort holle karikatuur van jezelf, van diegene die je wezenlijk bent.

Osho Zen Tarot Transformatie-kaart

In de Osho Zen Tarot bestaat de Grote Arcana kaart Transformation/Transformatie, nummer XIII van de Grote Arcana. Van groot belang bij deze kaart is, om op te merken dat een van de rechterhanden van de Boeddha-figuur leidt naar een gezicht in Stilte, the original face. Als je de kaart van verticaal naar horizontaal draait, zie je verpakt in het lotusblad, het silhouet van een gezicht.
Ondanks alle therapieën, trainingen etc. vindt de diepste transformatie daarin plaats, in de stilte. De genoemde methodes en vooral meditatie kunnen je daar wel naartoe brengen. Ze hebben dan een brugfunctie.
De nieuwe druk van het boek “Moving into the Unknown”, het tweede deel van the Discipline of Transcendence van Osho, voegt daar een dimensie aan toe. Kijken we alleen al naar het prachtige eigentijdse design van de cover.

Boek: Moving into the Unknown

Zowel op het eerste deel als op dit tweede van ‘The Discipline of Transcendence‘ is de zwaan-in-haar-vlucht afgebeeld die zich uit een ‘vertrouwd wolkenpak’ begeeft. En de zwaan staat symbool voor de volwassen zoeker die zich op eigen kracht het onbekende in begeeft. Hij/zij kan op het eigen innerlijk kompas vertrouwen en hoeft zich niet aan iets/iemandDe kunst van het Transformeren buiten zichzelf vast te klampen.
Een saillant detail is, dat de afgebeelde wolken symbool voor ‘de mind’ staan in de Osho Zen Tarot.
De wolken hangen over het bewustzijn heen zodat zij een helder (in)zicht versluieren. Zo wordt vanuit de Osho Zen Tarot het ‘verschijnsel wolken’ geïnterpreteerd. Op de cover staat een zeer ranke en elegante zwaan weergegeven die verlangend het onbekende invliegt. Want er is altijd zoveel meer te ontdekken. ‘Life is a bridge’, het leven in onder andere bedoeld om het ongekende verder te verkennen.
In het boek wordt een opsomming van de 20 ‘beren op de weg’ die door Boeddha zijn opgesteld, weergegeven. Ze vormen de 20 uitdagingen om tot realisatie te komen binnen de context van deze wereld.

Geboren worden houdt niet automatisch in dat je ook gaat leven

Het gaat om de inhoud van het begrip ‘leven’ versus wat daar meestal onder verstaan wordt. Want mensen denken dat ze leven, maar ze doen dat in de meeste gevallen (nog) niet echt.
Je wordt geboren en dat is een biologisch feit, maar volkomen leven is dat nog altijd niet. Dat treedt pas op als er sprake is van de spirituele dimensie. “Maar om je van het biologische gebied naar het spirituele terrein te begeven, is niet eenvoudig, maar moeizaam.” betoogt Osho. En hij voegt eraan toe, dat het in feite de grootste uitdaging biedt die er is en dat er Courage/Moed voor nodig is.
Het is een reuzensprong om van van het lichaam naar de ziel, van het materiële naar het immateriële te gaan, van het zichtbare naar het onzichtbare, van tijd naar tijdsloosheid. Het betreft de Kunst van het Transformeren.

De 20 moeilijke stappen van Boeddha

De 20 moeilijke stappen die Boeddha aangeeft, zijn niet om ons te ontmoedigen, maar ze vormen een uitnodiging en een uitdaging. Ze helpen ons bij ‘de Kunst van het Transformeren’.
De eerste moeilijkheid die op tafel komt is: het probleem dat een bedelaar niet vrijgevig kan zijn.
Osho koppelt dit aan de gegevenheid dat mensen het idee hebben dat ze ‘liefde’ kennen, dat ze deze kwaliteit in huis hebben. Maar het klopt niet en in die zin zijn ze dus arm. Iedereen denkt dat hij/zij over liefde beschikt en dat ze dit reservoir alleen nog maar op juiste persoon te hoeven aansluiten.

De kunst van het Transformeren:  de kwaliteit liefde, Liefde Zijn

Op die manier gaan ze er dus vanuit dat ze kunnen delen met een partner, maar dit is niet de realiteit en bij de partner is dezelfde misvatting het geval.
Hierbij doet Osho meteen een tip aan de hand. Zorg eerst voor je eigen liefde en voor het simpelweg ‘liefde De kunst van het Transformerenzijn’ zoals deze kwaliteit door de Osho Zen Tarot kaart The Lovers/De Geliefden uitgedrukt wordt. Als je alleen in je kamer zit, doe dan niets anders dan liefde uitstralen: vibreer liefde en vul de gehele ruimte met je liefde. Je zult, als je opmerkzaam bent, ervaren dat er iets in je aura verandert, dat er een zekere warmte ontstaat, dat je meer tot leven komt.
En het inzicht doet zich voor, dat je er altijd vanuit ging dat liefde van iemand anders moest komen. Maar dat is een armzalig soort liefde. Want essentieel is de liefde die zich in jezelf ontwikkelt, dat is echte energie.
Ik word heel blij als ik in dit boek lees, want het reikt mogelijkheden aan om verder te komen met ‘de Kunst van het Transformeren’. In vastgelopen situaties ontdek je op welke punten je in slaap bent en dat je wakker kunt worden en aspecten kunt transformeren: het is een kunst, een discipline.
In slaap zijn we of misschien: we zijn onbewust, dronken, vergelijkbaar met de volgende situatie.
Een dronkeman waggelde naar huis na een stevig en intens bezoek aan de kroeg. Onderweg stuitte hij op een groep werknemers die bezig was met graafwerkzaamheden en hij dacht even niet verder te kunnen. “Wawaar zzzzijn jullie zzzzooo drudruk mee bezzziggg?“
Een van hen antwoordde: ”We zijn de weg voor een nieuwe metrolijn aan het aanleggen.”
“Waawanneer zzzzijn jullie dddaaarmee klaar?” vroeg de dronkaard.
“Over ongeveer acht jaar, meneer.”
“Nnnou, lllaaat mmaarr zzzitten…. dddan nnneemmm ik tttoch maar een taxi.”Osho