De groene denkhoed

een groene denkhoed

Creatief uit patronen stappen door de Groene Denkhoed

‘Zet de groene denkhoed eens op’ is een methode om uit vaste gewoontes te geraken.
De arts/psycholoog de Bono stelde vast: in de hersenen van mensen worden telkens bekende trajecten afgelegd. Is een patroon eenmaal gevormd, dan is het heel moeilijk om er vanaf te stappen.

En dit is voor ons wel voorstelbaar als we even goed nagaan of dit klopt.
Kijk maar eens hoe gemakkelijk je weer dezelfde kleur of stijl aan kleding koopt als je ervoor deed. Thuisgekomen, ontdek je dan dat je in feite al enkele kledingstukken in de kast hebt hangen die sterke gelijkenis vertonen met het pas aangeschafte. Voorziet je nieuwe kledingstuk dus in een behoefte? Nee, je hebt er wel een kick van gekregen toen je het ontdekte, maar die was gedeeltelijk te danken aan de herkenning.
Ik heb het Osho zeer treffend horen zeggen: “To do the same thing again and again seems to make people more interested.” En de groene denkhoed dat is het vaak: Het LIJKT wel anders dan het vorige wat je  kiest of doet, maar het is het in wezen niet. Edward de Bono vergelijkt het functioneren van de hersenen met een pudding. Je giet er van bovenaf een saus overheen. En dan begint de saus zijn weg te vinden en sporen te trekken. Het volgende flesje saus hoeft dit niet meer te doen. Want het kan gewoon de ontstane gootjes gaan volgen.
Zo volgen de hersenen bij soortgelijke gebeurtenissen ook telkens dezelfde patronen. Het gaat vanzelf, op basis van herkenning, automatisch maar het is niet bewust. En het is goed om te weten dat deze tendens er is.
Er zijn namelijk een aantal manieren om jezelf uit deze ‘pudding-patronen’ te trekken. Allereerst, en naar mijn mening de meest krachtige en effectiefste methodes: de actieve Osho Meditaties.
In de eerste fase van de dynamische meditatie word je al gewezen op het aanbrengen vde groene denkhoed an afwisseling in je manier van ademhalen. Daarmee ga je vaste structuren te lijf en zullen deze op den duur vernietigd worden. Dat gebeurt niet als je in een dreun met je neus-ademhaling doorgaat, maar alleen als je varieert. Dit vindt plaats in het lichaam, maar daarin hebben zich de mind- en gevoelspatronen dan ook vastgelegd.
Ook kom ik door Osho’s lectures die ik tweemaal per week volg telkens tot nieuwe opzichten.
Zo is lange tijd gepropageerd dat je je boosheid zoveel mogelijk moest kwijtraken door deze direct te uiten. Ben je boos? Ontladen maar jongens…dan zet de boosheid zich niet in je vast zodat ze zich tot een destructieve kracht in jou kan ontpoppen.
Je woede inhouden zodat die zich naar binnen gaat richten, is zeker ongezond en heilloos. Maar ook altijd ‘direct je boosheid’ uiten, wordt een patroon. En uiteindelijk helpt een patroon je niet verder omdat er geen sprake is van bewustzijn, maar van een automatisme.
Zo zit ons leven bomvol automatismen….een ware eyeopener om dat eens bij jezelf na te gaan. Het gaat er immers om dat je zoveel mogelijk in vol bewustzijn doet of niet doet. Maar niet dat je je hele leven hetzelfde blijft doen als dat in een bepaalde situatie heilzaam gebleken is. Een soortgelijke situatie kan op een ander tijdstip en in contact met andere mensen telkens een heel verschillende response vereisen. Dat is bewustzijn en tegelijkertijd ook de uitdaging van het leven en de creativiteit die we in kunnen zetten.
de groene denkhoed‘Creatief zijn’, grote Arcana kaar III, in de Osho Zen Tarot hoeft niet in te houden dat je kunstzinnig bezig bent, dat kan, maar het betekent evenzeer: op een creatieve manier je leven leiden, datgene doen wat op een gegeven moment in je opkomt, vanuit je hart en je bewustzijn. En je creativiteit een nieuw elan geven, kan bijvoorbeeld door de Osho Zen Tarot te raadplegen.
Dan leg je met 5 Osho Zen Tarot kaarten een Ruit legpatroon en stelt daarbij de vraag: Hoe kan ik mijn creativiteit meer inzetten of beter vorm geven? Daardoor kun je absoluut nieuwe hints krijgen, inzichten die je spontaan niet direct te binnen schoten.

Vervolgens is er de methode van ‘de andere denkhoed opzetten’ er een die aan te bevelen is. Dit is ook een inzicht van de hiervoor genoemde arts/psycholoog De Bono. Voor bepaalde segmenten van het leven worden specifieke onderdelen van de hersenen gebruikt. En, zode groene denkhoedals we eerder gezien hebben: patronen krijgen een vast verloop. De hersenen functioneren op basis van herkenning.
Daarom: zet eens de groene denkhoed op en je gaat anders tegen dingen aankijken. Op terreinen waar je gewend bent om nauwelijks of geen creativiteit in te zetten, plaats je figuurlijk de groene denkhoed op je
hoofd. Je raakt uit de geijkte kaders en je response krijgt een andere kwaliteit.
Omdat je de vastgeroeste en overleefde manier van reageren laat varen, is er sprake van grotere authenticiteit, meer jezelf zijn. Absoluut het proberen waard! Lees hierover meer op mijn website:
Donna Rebel4you